ludzie

Waldemar Błaszczyk

Jestem otwarty na konstruktywną krytykę, jeśli wiem skąd płynie.
Anonimowe leczenie kompleksów, poprzez umniejszanie innych jest chore.