O Fundacji

O Fundacji

MISJA

Fundacja została powołana do życia przez adwokata Bartosza Graś w 2014 roku w celu przeciwdziałania negatywnym i agresywnym zachowaniom w Internecie oraz środkach masowego przekazu.

Coraz częściej publikowane są treści kierowane przeciwko innym osobom, mające na celu zniszczyć lub upokorzyć drugą osobę. Fundacja ma na celu edukować i upowszechniać zasady kulturalnego wypowiadania się w Internecie oraz środkach masowego przekazu z poszanowaniem dóbr osobistych innych osób. Szerzenie wiedzy w zakresie dóbr osobistych, zapewnienie poszczególnym osobom i instytucjom doradztwa prawnego w zakresie ochrony dóbr osobistych jest nadrzędnym celem członków Fundacji.

Każdy wolontariusz działa na rzecz tworzenia nowoczesnych unormowań prawnych w dziedzinie ochrony dóbr osobistych w Internecie oraz środkach masowego przekazu, prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony dóbr osobistych, propaguje działania etyczne oraz podejmuje inne aktywności służące przeciwdziałaniu agresji i nienawiści w Internecie oraz środkach masowego przekazu.Cele Fundacji

Fundacja Stop Hejterom! za cel stawia sobie pomoc osobom dotkniętym przejawami nienawiści w życiu codziennym oraz w środkach masowego przekazu poprzez:

1. Popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wszechstronnemu przeciwdziałaniu zjawiska hejtu, bullyingu, nienawiści, ochrony dóbr osobistych.
2. Udzielanie bezpłatnego wsparcia prawnego i prowadzenia działalności szkoleniowej dla osób dotkniętych zjawiskiem mowy nienawiści.
3. Pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu działań na rzecz:
a) promocji zachowania pokojowego wobec postawy hejterskiej;
b) poprawy relacji międzyludzkich;
c) krzewienia prawidłowego zachowania w ramach prowadzonych dyskusji, sporów, dyskursów;
d) przestrzegania zasad netykiety;
e) młodzieży w dostosowaniu do nowych warunków pracy i życia.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Chcemy, aby zagadnienia związane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści nie skupiały się na słowie nienawiść, a na słowie wartość – wartość drugiego człowieka.ZADANIA WYKONYWANE W RAMACH FUNDACJI

1. Wydawanie poradników na stronie fundacji: https://stophejterom.kijewskigras.pl/ ,
2. tworzenie scenariuszy lekcji dla szkół,
3. prelekcje w szkołach,
4. udział w konferencjach dotyczących hejtu, nienawiści, dyskryminacji, itp.,
5. ciągła aktywność w mediach, udzielanie wywiadów na temat hejtu.

Powrót na górę